Galeria

Galeria

Galeria rozpoczęła swoją działalność w lutym 2020 roku dzięki spotkaniu oraz inicjatywie ludzi od lat zajmujących się zawodowo promowaniem sztuki współczesnej – szczególnie tej dotykającej sfery sacrum.

 WYSTAWY ORGANIZOWANE W ROKU 2023:

  • Jerzy Nowosielski - Ikona i Abstrakcja (28.04-16.10.2023)
  • Ikona z Lwowa. "A słowo ciałem się stało" (28.04-31.08.2023) 

WYSTAWY ORGANIZOWANE W ROKU 2022:

  • Macierzyństwo Maryi (17.11.2022-14.02.2023)
  • Henryk Stażewski. Reliefy 1960-1970 (09.06-30.10.2022) 
  • Wyszyński – Pater Patriae. Ogólnopolska wystawa sztuki współczesnej zorganizowana z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego (Poznań: 07.03-2022-23.05.2022)

WYSTAWY ORGANIZOWANE W ROKU 2021:

  • Lux umbra Dei - Tadeusz G. Wiktor (20.04-16.10.2021)
  • Szczelina - Grzegorz Niemyjski (20.04-16.10.2021)
  • Wokół sacrum. Fascynująca sztuka śląska XIV–XVI wieku (25.02-30.11.2021)

 

Jerzy Nowosielski - Ikona i Abstrakcja

Jerzy Nowosielski. Ikona i abstrakcja.
Galeria Sztuki Współczesnej Akademii Lubrańskiego/ Muzeum Archidiecezjalne.
wystawa czynna: 28.04-16.10.2023

Kurator: Ks. Jerzy Stranz,
Aranżacja: Raman Tratsiuk
Konsultacje:  Krystyna Czerni, Jarosław Przyborowski

Wernisaż 27.04 | godz. 18.00
Wykład wprowadzający 28.04 | godz. 18.00

W 2023 roku przypada 100 rocznica urodzin Jerzego Nowosielskiego – wybitnego malarza, rysownika, scenografa, pedagoga, filozofa, teoretyka sztuki i myśliciela religijnego, uważanego za jednego z najciekawszych polskich malarzy XX i początków XXI wieku.

”Ikona przesycona jest duchem sztuki abstrakcyjnej – pisał Jerzy Nowosielski  – Te dwa światy, pierwszy – pewnej determinacji właściwej malarstwu realistycznemu, odtwarzającemu, i drugi – świat wolnej kreacji abstrakcyjnej, istnieją w naszej ikonie […] w stopniu największego napięcia i niejako na równych prawach”.

Wychowany na styku dwóch kultur łączył tradycje Wschodu i Zachodu, sacrum i profanum, figurację i abstrakcję, kreując własny, niepowtarzalny, fascynujący świat. Jego malarstwo jest syntezą dwóch rozmaitych tradycji: szeroko pojętej awangardy i tradycji wschodniochrześcijańskiej, bizantyńsko-ruskiej, tradycji ikony. Tą swoistą abstrakcyjno-figuratywną dwujęzyczność Nowosielskiego można zobaczyć w Galerii Sztuki Współczesnej Akademii Lubrańskiego.

Na wystawie zaprezentowane są ikony z cerkwi prawosławnej z Krakowa, katedry greckokatolickiej z Wrocławia, a także klasztoru benedyktyńskiego z Tyńca i kaplicy z Wesołej.

W dialogu z ikoną pokazane są liczne abstrakcje od prywatnych kolekcjonerów, a także z Muzeum Narodowego w Poznaniu czy Galerii Sztuki w Łodzi.

FILM PROMOCYJNY

 

Artykuły w mediach:

https://www.onet.pl/informacje/codziennypoznanpl/wystawa-jerzego-nowosielskiego-w-poznaniu/6hlltwp,30bc1058

https://codziennypoznan.pl/artykul/2023-04-13/nieortodoksja-nowosielskiego/

 

Codzienny Poznan1200x1742 Nowosielski 1 768x1103

Ikona ze Lwowa. „A słowo stało się ciałem"

Ikona ze Lwowa. „A Słowo stało się ciałem”


Galeria Sztuki Współczesnej Akademii Lubrańskiego/ Muzeum Archidiecezjalne
wystawa czynna: 28.04-31.08.2023  

Kurator: Solomiya Tymo

Wernisaż 28.04 | godz. 19.30

Szkoła Ikonopisania „Radruż” przy Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie jest ekumenicznym środowiskiem akademickim podobnie myślących profesjonalistów, którzy studiują, nauczają i popularyzują wschodniochrześcijańskie malarstwo ikon. Od roku 2005 w programach edukacyjnych szkoły uczestniczyło ponad 1000 studentów z całej Ukrainy i z ponad 20 krajów z całego świata. Wybrane do wystawy ikony świadczą o oryginalności i pięknie starożytnej ikony ukraińskiej XV-XVI wieku. Stanowią twórcze odwołanie do tradycji poprzez naukowe naśladowanie starożytnych arcydzieł i żywą kontynuację w pracach absolwentów Szkoły Ikonopisania „Radruż”. Na wystawie będziemy mogli zobaczyć 75 ikon napisanych przez 30 ikonografów w ciągu ostatnich 10 lat. Ikony są pisane na desce lipowej, techniką tempery jajowej.

 

plakat slowo stalo sie cialem6 2plakat slowo stalo sie cialem6 2

Macierzyństwo Maryi

MACIERZYŃSTWO MARYI

Galeria Sztuki Współczesnej Akademii Lubrańskiego
wystawa czynna 17.11.2022-28.02.2023 r.

kurator: ks. dr Jerzy Stranz, Piotr Marek
aranżacja: dr Raman Tratsiuk

W sztuce temat Bożej Rodzicielki podejmowany jest niezwykle często. Maryja pokazywana była w scenach Zwiastowania, Nawiedzenia, trzymająca czy karmiąca Dzieciątko, podczas wydarzeń z całego życia Jezusa, przede wszystkim pod Krzyżem (Opłakiwanie) czy podtrzymująca ciało martwego Chrystusa (Pieta). Wybitna historyczka sztuki Maria Poprzęcka w monografii malarstwa polskiego stwierdziła, że obraz Matki Bożej Częstochowskiej, „wschodni w treści, zachodni w warstwie malarskiej, naród obrał za swą największą świętość” i wizerunek ten – wraz z Bitwą pod Grunwaldem Jana Matejki – ukształtował zbiorową wyobraźnię Polaków.
W tym kontekście nabiera aktualności i mocy pytanie o to, na ile tradycyjne, powszechnie akceptowane wzorce maryjnej ikonografii przemawiają do współczesnego odbiorcy i czy jesteśmy w stanie wprowadzić do przestrzeni sakralnej dzieła sztuki, które przekraczają nasze wyobrażenia, oczekiwania, upodobania wyznaczone przez poprzednie epoki.

Na te i wiele innych pytań musieli odpowiedzieć sobie uczestnicy pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Sakralnej, ogłoszonego przez Fundację Maria i Marta z Wrocławia. Temat konkursu, macierzyństwo Maryi, uruchomił wyobraźnię artystów na polu zarówno przedstawianych motywów, jak i technik artystycznych. Na prezentowanej w Akademii Lubrańskiego wystawie możemy więc zobaczyć bardzo zróżnicowane prace – od tradycyjnych ikon po współczesne ich interpretacje, abstrakcje geometryczne, przedstawienia figuratywne czy symboliczne; obok prac malarskich i rysunków widzimy  grafikę warsztatową i komputerową, typografię, fotografikę artystyczną. Zebrane tu dzieła są wyrazem różnorodnej wrażliwości artystycznej i religijnej twórców oraz rozmaicie pojmowanej przez nich roli sztuki sakralnej.

Szczególnie interesujące wydaje się łączenie tradycji ikonograficznej, ukształtowanej w chrześcijańskiej sztuce sakralnej w poprzednich wiekach, z nowatorskimi ujęciami tematycznymi i formalnymi, zanurzonymi we współczesności. W takiej poetyce wykonane zostały nagrodzone prace: Macierzyństwo Błażeja Guzy, Zwiastowanie Kamili Kansy oraz
Owoc granatu Katarzyny Fydrych. Szczególnym rysem poznańskiej wystawy jest wprowadzenie współczesnych prac konkursowych w dialog z dawnymi (XIV-XIX w.) dziełami z kolekcji Muzeum Archidiecezjalnego

/ ks. dr Jerzy Stranz /

 

plakat A3 i A1 DRUK 2 768x1086

Henryk Stażewski. Reliefy 1960-1970

HENRYK STAŻEWSKI. RELIEFY 1960 – 1970

Galeria Sztuki Współczesnej Akademii Lubrańskiego
Wystawa we współpracy:
z Narodowym Centrum Kultury oraz Narodowym Centrum Architektury i Urbanistyki

Wystawa czynna: 9.06-25.10.2022 (data zmieniona!)
Wernisaż: 9.06, godz. 18.00
kurator: Andrzej Szczepaniak

 

STAZEWSKI iks 1

Stażewski uchodzi za najwybitniejszego przedstawiciela abstrakcji geometrycznej
w sztuce polskiej. Prace prezentowane na wystawie (32 reliefy) pochodzą z prywatnych polskich kolekcji.

Zaprezentowane zostaną reliefy z lat 60. i 70-tych wykonane w różnych technikach (akryl, olej, metal). Okres ten jest szczególnym w twórczości Stażewskiego, kiedy to malarstwo ustępuje miejsca formom reliefowym. Był on logiczną ewolucją poszukiwań artysty od podziału płaszczyzny i ruchu w obrazie do struktur przestrzennych. Fascynacja twórczością wielkich klasyków: Pieta Mondriana i Kazimierza Malewicza, dały artyście możliwość pójścia znacznie dalej w poczynaniach artystycznych.

Henryk Stażewski (1894-1988) – malarz, pionier awangardy lat 20. i 30. XX wieku, współtwórca nurtu abstrakcji geometrycznej lat 60- 70- i 80-tych. Autor kompozycji reliefowych, plakatów, projektant wnętrz. Prace Stażewskiego znajdują się w zbiorach najważniejszych placówek muzealnych w Polsce oraz w wielu wybitnych kolekcjach zagranicznych, m.in. w Museum of Modern Art w Nowym Jorku i Tate Gallery w Londynie.

Lata sześćdziesiąte w twórczości Henryka Stażewskiego to okres, kiedy malarstwo ustępuje miejsca formom reliefowym. Był on logiczną ewolucją poszukiwań artysty od podziału płaszczyzny i ruchu w obrazie do struktur przestrzennych.
Za element porządkujący i jednocześnie kształtujący prace trzeciego wymiaru, obrał sobie powtarzającą się formę geometryczną. Często jest to forma beczkowata, powstała z nałożenia prostokąta i owalu, czasem czworobocznego asteroidu, koła lub owalu. Jednak nie ona sama jest w reliefach najważniejsza, ale jej „przypadkowe” usytuowanie, warianty relacji prowokujące względny ruch, jej format, efekt rzucanego cienia i użycie koloru.
Grupowanie podobnych elementów pozwoliło Stażewskiemu tworzyć prace abstrakcyjne, które pokazywały niezliczone możliwości stosunków pomiędzy formami, wyznaczającymi i porządkującymi przestrzeń. Konwergencja zainteresowań konstruktywistycznych i jednocześnie fascynacja twórczością wielkich klasyków: Pieta Mondriana i Kazimierza Malewicza, dały artyście możliwość pójścia znacznie dalej w poczynaniach artystycznych. Uzewnętrzniło się to w seriach reliefów powstałych w latach sześćdziesiątych.
I tak etap reliefów białych neutralizował hierarchię formalną i przez swoją monochromatyczność nie przeszkadzał w obserwacji zachowywania się form geometrycznych w przestrzeni. Etap reliefów czarno-białych z wykorzystaniem drukarskiego rastra rozwiązywał problemy napięć i ruchu, których konsekwencją stały się reliefy ruchome.
Seria reliefów z polerowanego metalu, wrażliwszego na światło, absorbowała z kolei czynnikiem zmienności obrazu za pośrednictwem światła, cienia i kąta patrzenia. A okres reliefów barwnych odsunął na bok problem przestrzeni i zaczął wykorzystywać formy tylko proste w oparciu o krąg barw – tzw. bąka.

Andrzej Szczepaniak \ kurator

 

 1finis

 

2022 NCK dofinans interwencje rgb

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022”.

Wyszyński - Pater Patriae

Wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej Akademii Lubrańskiego przy Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu zaprasza na wystawę Wyszyński – Pater Patriae.

Organizatorzy i uczestnicy projektu pragną uczcić beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwrócić uwagę na znaczenie tego wydarzenia, przypomnieć postać Prymasa Tysiąclecia, Jego zasługi dla Kościoła i Polski w trudnym czasie reżimu komunistycznego i ateistycznej propagandy. W artystycznych wypowiedziach i plastycznych znakach twórcy obrazują Jego niezłomną postawę, osobiste przymioty oraz wyznawane i szerzone ogólnoludzkie wartości. Odnoszą się także do historii jego życia i sprawowanej przez niego posługi „duchowego przywódcy narodu”. Wracając myślami do czasu Jasnogórskich Ślubów Narodu i Nowenny Tysiąclecia, starają się wzbudzić refleksję dotyczącą owoców dokonanych aktów wiary, a zarazem przypomnieć stawiane Polakom przez Prymasa zadania i cele.

W projekcie bierze w udział 85. twórców z różnych regionów Polski. Na wystawie zgromadzono 124 prace artystyczne wykonane w różnych technikach malarskich, rysunkowych, graficznych i fotograficznych, rzeźbiarskich i multimedialnych. Wystawa ma charakter „pielgrzymujący” – będzie prezentowana kolejno w 12 galeriach i muzeach w Polsce. Zakładając koncepcję cyklu wystawienniczego organizatorzy chcą nawiązać do trasy i etapów uwięzienia Prymasa Polski oraz do zainicjowanej przez niego peregrynacji Jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej. Realizacja całej trasy wystawienniczej zaplanowana jest na dwa lata. Obejmuje ona Poznań, Pelplin, Rzeszów, Kraków, Lublin, Kozłówkę, Sokołów Podlaski, Piłę, Częstochowę, Warszawę i Toruń. W przygotowaniu są publikacje towarzyszące wystawie, które ukażą się nakładem Wydawnictwa Bernardinum w Pelplinie oraz Wydawnictwa Akademii Lubrańskiego w Poznaniu.

Wystawa zorganizowana została z inicjatywy Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Toruniu.

 

wysz plakat

 

Wydarzenie w Galerii Sztuki Akademii Lubrańskiego dofinansowane ze środków budżetowych miasta Poznania

 

 

 

Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt dofinansowano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budżetu Miasta Toruń.

Do współorganizatorów projektu należy również Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych.

LUX UMBRA DEI - Tadeusz Gustaw Wiktor

LUX UMBRA DEI - Tadeusz Gustaw Wiktor

Tadeusz Gustaw Wiktor – malarz, grafik, zajmuje się również poezją i krytyką artystyczną. Zawodowo
związany z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Wydział Intermediów). Członek
Międzynarodowego Stowarzyszenia Triennale Grafiki, Kraków. W latach 1984 2016 uczestnik
wszystkich edycji międzynarodowego Pleneru malarzy posługujących się językiem geometrii
organizowanego przez Bożenę Kowalską. Ma na swoim koncie ponad 50 wystaw indywidualnych i
ponad 400 zbiorowych, w tym około 180 krajowych, 200 międzynarodowych i 60 wystaw polskiej sztuki za granicą.

Tadeusz Gustaw Wiktor jest słusznie zaliczany do grona najwybitniejszych polskich
abstrakcjonistów. Jego obrazy, rysunki, prace graficzne, rozprawy teoretyczne wyrastają z tradycji
XX–wiecznej awangardy malarskiej, jej odnogi mistycznej, zwłaszcza zaś z postawy twórczej
Kazimierza Malewicza, Pieta Mondriana, Wassilija Kandinsky’ego, Marka Rothki. Źródła ideowe
odnajduje artysta również w pismach myślicieli takich, jak Mistrz Eckhart, Karl Jasperas, Carl Gustaw
Jung bądź Aldous Huxley oraz, w nie mniejszym stopniu, mędrców Dalekiego Wschodu. Szczególna
więź duchowa łączy artystę z chrześcijaństwem, w tym również z tradycyjnym malarstwem Kościoła wschodniego.

W ramach wystawy artysta prezentuje 15 obrazów w technice olejnej, w tym duży cykl malarski „Światło dla Bożeny” (formaty 160×160 oraz 100×100 w technice olej na płótnie i relief), pojedyncze prace „Światło dla Eugeniusza” i „Światło dla Renaty I” oraz najnowsza realizacja: tryptyk „Światło od JPII” (160 x 160 w technice olej na płótnie i relief). Wszystkie te prace są po raz pierwszy prezentowane publiczności, a więc jest to ich wystawiennicza premiera.

Wstęp bezpłatny
Czas trwania wystawy: 16.03-30.10

 

KATALOG WYSTAWY

 

FILM PROMOCYJNY

Film zrealizowany przez firmę SOTIS ART

 

Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetowych miasta Poznania

 

SZCZELINA - Grzegorz Niemyjski

SZCZELINA - Grzegorz Niemyjski

Grzegorz Niemyjski – rzeźbiarz, malarz, ceramik oraz animator działań plastycznych w przestrzeni
otwartej. Zawodowo związany z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
(dyplom w pracowni prof. Alfredy Poznańskiej i prof. Christosa Mandziosa), obecnie dziekan
Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu.

Grzegorz Niemyjski jest autorem licznych realizacji rzeźbiarskich: z brył granitu, z drewna,
styropianu, ceramiki, zarówno figuralnych i abstrakcyjnych, monumentalnych i kameralnych,
sytuowanych w przestrzeni miejskiej bądź powstałych z myślą o wnętrzach wystawienniczych. Obok rzeźb tworzy obrazy i rysunki, a także interaktywne sytuacje społeczne, prowokujące widzów do działań wspólnotowych.

Na wystawie artysta prezentuje obiekty rzeźbiarskie oraz prace rysunkowe z lat 2013-2021. Rozmieszczenie prac:
3 piętro (poddasze) – obiekty rzeźbiarskie oraz prace rysunkowe
3 piętro (nad schodami) – rysunek wielkoformatowy („Pieta”, rysunek na kartonie)
2 piętro (sale z ekspozycją stałą) – 3 formy rzeźbiarskie („Relikwiarz”, forma ceramiczna; „Smutny biskup”, forma ceramiczna; „Pieta”, drewno polichromowane)
parter (wokół dziedzińca) – „Lamentacje” (grupa postaci)
parter (korytarz przy windzie) – rysunek wielkoformatowy („INRI”, rysunek na kartonie, akryl)

Wstęp bezpłatny
Czas trwania wystawy: 16.03-30.10

 

KATALOG WYSTAWY

FILM PROMOCYJNY 

 Film zrealizowany przez firmę SOTIS ART

Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetowych miasta Poznania

 

WOKÓŁ SACRUM. Fascynująca sztuka śląska XIV-XVI w.

WOKÓŁ SACRUM. Fascynująca sztuka śląska XIV-XVI w.

Na wystawie czasowej prezentowanych jest 20 obiektów - przykładów malarstwa i rzeźby,  które pochodzą ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Pośród eksponatów znalazły się między innymi: monumentalna Pieta określana jako najpiękniejsza spośród wszystkich drewnianych rzeźb wzorowanych na wapiennej figurze z kościoła pw. NMP na Piasku we Wrocławiu, a także „czerwony” obraz z Ukrzyżowanym Chrystusem i adorującymi go wrocławskimi kanonikami-fundatorami, który uznawany jest za jedną z najlepszych realizacji malarstwa śląskiego. Obiekty są prezentowane w Poznaniu po raz pierwszy.
Wystawie towarzyszy broszura z tekstem Dyrektora Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Romualda Kaczmarka oraz fotografiami Małgorzaty Kujdy i Marka Bieleckiego.

 
Wystawa czynna: 25.02.-30.11.2021
Kurator: Karolina Czop
Wstęp bezpłatny

 

FILM PROMOCYJNY

Film zrealizowany przez firmę SOTIS ART

Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetowych miasta Poznania